Kvalitet

Företaget är certifierat enligt;

Kvalitet: ISO 9001:2008
Miljö: ISO 14001: 2004

Certifieringsorgan:  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut