Om företaget

AC Ställningsmontage AB grundades 1989. Bolaget är dotterbolag till Norrlands Kustmontage AB.

Företagets verksamhet omfattar montage och uthyrning av ställningar för industri och byggnadsarbeten. I tjänsteutbudet ingår även transport av material, till och från kund samt besiktning av ställningar under hyrestiden. AC Ställningsmontage AB är, av branschorganisationen STIB, godkänd auktoriserad ställningsentreprenör samt certifierad enligt ISO 9001 och 14001.

Merparten av personalen i bolaget har mer än 25 års branschvana. Antalet fast anställda i uppgår till ca 15 st. Vid toppbelastningar kan antalet personer, verksamma i företaget, mer än fördubblas och uppgå till ca 60 st. Personaltillskottet tillgodoses genom anlitande av underentreprenörer.

AC Ställningsmontage AB bedriver sin verksamhet utifrån hyrd industrimark i Järfälla och administrationen handhas i hyrda kontorslokaler i Hudiksvall. Montage av ställningar utförs hos kunder som företrädesvis återfinns inom industri- och energisektorn. Bolaget har en stark förankring på marknaden, framförallt i de mellersta delarna av Sverige.

Inköp av ställningsmaterial och kemikalier sker hos leverantörer som är godkända enligt företagets leverantörsutvärdering.