Välkommen till AC Ställningsmontage AB

AC Ställningsmontage AB arbetar med montage och uthyrning av ställningar för industri och byggnadsarbeten. I tjänsteutbudet ingår även transport av material, till och från kund samt besiktning av ställningar under hyrestiden.Montage av ställningar utförs hos kunder som företrädesvis återfinns inom industri- och energisektorn. Bolaget har en stark förankring på marknaden, framförallt i de mellersta delarna av Sverige.

AC Ställningsmontage AB är, av branschorganisationen STIB, godkänd auktoriserad ställningsentreprenör samt certifierad enligt ISO 9001 och 14001.

Välkommen att kontakta Janne med din förfrågan på 070 – 618 90 91