Skip to content

Skapa en säker arbetsplats

  • by

En säker arbetsplats är väldigt viktigt för att skydda dig själv och dina anställda. Som chef vill man absolut inte vara med om att olyckor man kunnat förhindra sker på arbetsplatsen, inte heller som medarbetare för den delen. Det finns otroligt många historier om hur fel det gått på arbetsplatser och hur förödande situationer som inträffat så det behövs absolut inga fler situationer.

Olyckor sker av naturliga anledningar oftast bland personer som arbetar med väldigt fysiska yrken. Det är allra oftast på byggarbetsplatser saker sker, men så ska det inte behöva vara. Man måste verkligen se till att byggnadsställningar, kranar och annat som kan innebära fara är av riktigt bra kvalitet. Se till att inte använda gamla saker som knappt håller ihop längre utan förnya ställningar och liknande oftare än nödvändigt hellre än för sällan!

Ibland kan man behöva påminna sina kollegor om att vara försiktiga på vissa platser med lite extra stor risk för olyckor. Då kan man använda sig av diverse olika metoder för att få de att komma ihåg, som t.ex. att sätta upp skyltar eller varför inte låta alla medarbetare ha olika påminnelser på tröjorna? Vill man trycka dessa själv så kan man köpa en skärplotter för tryck. Då kommer de se varandras tröjor och bli påminda om att vara försiktiga och rädda om sig själva.

Alla sätt som kan bidra till en säkrare arbetsplats är bra och viktiga, så se till att använda alla dina idéer på sätt att uppnå detta! Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet.